Het beheren van een dorpshuis of wijkcentrum is een hele klus!. Van een bestuur wordt verwacht dat er voldoende activiteiten zijn, dat de beroepskrachten en vrijwilligers enthousiast blijven en dat er geen financiele tekorten ontstaan.

  Onze opbouwwerkers weten als geen ander hoe lastig het soms is om samen gemotiveerd te blijven en om de schwung er in te houden.  Opbouwwerkers van Buurtwerk Nederland worden regelmatig ingezet om tijdelijk te ondersteunen als het even wat minder gaat en wanneer het bestuur graag met een externe professional kijkt naar nieuwe mogelijkheden.. Vanuit Buurtwerk wordt er altijd gewerkt vanuit het uitgangspunt dat elk dorpshuis en wijkcentrum anders is; geen probleem is gelijk en geen oplossing is gelijk!

Onze opbouwwerkers zijn creatief en zoeken samen met de betrokkenen naar de beste oplossingen!