Wujkbelangen Emmerhout

Bewoners uit de Emmerhout maken plannen om hun woonerven mooier te maken. Buurtwerk Nederland zorgt voor de ondersteuning van de bewonersgroepen.

Lees hieronder het artikel in de nieuwsbrief van de wijk.

wijkberichten Emmerhout