Voorzitten bewonersbijeenkomsten

Het kan zinvol  zijn om een onafhankelijk voorzitter te vragen voor de begeleiding van  een vergadering  met buurtbewoners en organisaties.  De afgelopen jaren hebben Buurtwerkprofessionals regelmatig een bijeenkomst naar tevredenheid van iedereen voorgezeten.

Voorbeelden van bijeenkomsten waar we voorzitter waren:  enkele avonden over de plaatsing van windturbines is Zuid-Oost Drenthe, een bijeenkomst met een buurt over de samenwerking met een GGZ-instelling, een vergadering met wijkbewoners over de bouw van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs en een bijeenkomst over de samenwerking tussen een wijkcentrum en een nieuw te bouwen MFA. Soms waren het bijeenkomsten waar van te voren de gemoederen al redelijk hoog waren opgelopen en waar verschillende schijnbaar conflicterende belangen waren. Buurtwerk levert voor dit soort bijeenkomsten graag goede voorzitters, die met humor, overwicht en duidelijkheid een vergadering goed doen verlopen.