Training outreachend werken

Het komt vaak voor dat wijkteams zich voornemen om de straat op te gaan. Ze hebben de verbinding met de samenleving hoog in het vaandel.

De praktijk is echter weerbarstig, bijeenkomsten, cursussen, interne overleggen… ze lijken het ‘straatwerk’ in de weg te staan. Daar komt bij dat niet alle leden van een multidisciplinair team een opleiding hebben genoten op het gebied van outreachend werk en samenlevingsopbouw.

De Wolden

Zo was het ook in gemeente de Wolden. Daarom heeft Daniel Pit op verzoek van stichting Welzijn de Wolden samen met Buurtwerk Nederland een training  outreachend werk gegeven. De training bestond uit drie dagdelen waarin een breed scala aan thema’s werd behandeld. Van een krachtenveldanalyse tot het coachen van bewonersgroepen. Van tevoren zijn gesprekken gevoerd met de buurtwerkers zelf om de training volledig op maat te maken.

De deelnemers en de welzijnsorganisatie waren heel tevreden over deze training van Buurtwerk Nederland en Daniel Pit.

 

 

Reactie Welzijn De Wolden

In de nabespreking met de buurtteams in ontwikkeling is gebleken dat de training positief is afgesloten. De inhoud van de training Opbouwwerk sloot goed aan bij de inhoudelijke ontwikkeling  van  de buurtteams, waarin het opbouwwerk een steeds prominentere plaats krijgt. Met name het anticiperen op de veranderende omstandigheden onder invloed  van de WMO en de visie op het buurtwerk. De inhoud was gevarieerd en sloot goed aan bij de leerdoelen van de buurtteams. Het enthousiasme van de docent, zijn ervaringen, de methodiek  en de oefeningen hebben de buurtteams gemotiveerd om het opbouwwerk in uitvoering te nemen.

De achtergrond- informatie heeft bijgedragen aan de positieve bevindingen.

Jannes Kuik

Teamleider Welzijn De Wolden