Buurtwerk verbindt

Buurtwerk zorgt voor een brug tussen bewoners en instanties. Om samen met bewoners plannen voor elkaar te krijgen zijn ook andere organisaties nodig.

Buurtwerk stimuleert een goede samenwerking. We zorgen er voor dat woningbouwcorporaties, gemeenten, hulpverlening, welzijnswerk en andere organisaties samenwerken. Zo organiseert Buurtwerk wijknetwerken en sociale teams.