Buurtwerk organiseert

Buurtwerk brengt mensen bij elkaar en verbindt initiatieven in de buurt of wijk om tot duurzame resultaten te komen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van het onderlinge contact, hulp bij burenoverlast, een schone groene buurt, verkeersveiligheid of spelen. Door huis-aan-huisgesprekken te voeren, interviews af te nemen of bijeenkomsten te organiseren helpen we bewoners dorps- en wijkplannen te maken