Buurtwerk ook in Den Haag

In het voormalige ministerie van Sozawe bij het NS station Nieuw Oost Indië, ( in de volksmond station NOI genoemd) heeft Buurtwerk Nederland nu kantoorruimte gehuurd en daar de mogelijkheid om te ontmoeten, te verbinden en te vergaderen. In het gebouw gaan ondernemers, studenten, statushouders en buurtbewoners in een community actief aan de slag om voor elkaar iets te betekenen en om statushouders te laten opgaan in de ( Haagse) samenleving. Voor Buurtwerk Nederland een uitgelezen plek om te laten zien waar we met onze opbouwwerk, procesbegeleiders en projectleiders iets kunnen betekenen.

Nieuwsgierig geworden naar onze mogelijkheden om in de regio Den Haag met ons te werken, neem contact met ons op! 

Onze missie

Buurtwerk levert opbouwwerk in buurten, wijken en dorpen.

Goed opbouwwerk maakt het verschil in wijken en dorpen. De leefbaarheid wordt aanwijsbaar verbeterd, de cohesie wordt versterkt en  bewoners zijn meer betrokken op hun buurt. Door meer betrokken en actieve burgers, beter samenwerking, ook met en door professionele organisaties en een verbeterde sociale infrastructuur verminderen de problemen en wordt er gewerkt aan oplossingen die mee door de bewoners zijn bedacht en worden vormgegeven, waardoor borging ontstaat. Zo veel mogelijk bewoners doen (weer) mee en komen tot hun recht, de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en krijgt borging en het wonen wordt en blijft prettig.

Het netwerk van Buurtwerk

Buurtwerk heeft een uitgebreid netwerk.

Een netwerk van goede opbouwwerkers die opdrachten namens Buurtwerk uitvoeren, maar ook betrokken partners die vanuit welzijnsorganisaties, gemeentes en corporaties met ons meedenken. Buurtwerk hecht grote waarde aan het met elkaar verbinden van al deze betrokken professionals. Op de “Brede Netwerkbijeenkomsten”die we regelmatig organiseren, zorgen we voor uitwisseling en leren van elkaar. Dit doen we op locaties waar we in de keuken kijken bij vernieuwende  projecten. Nieuwsgierig geworden, of zin om deel te nemen?
Neem contact met ons op en we informeren u graag verder!