Jong & Belegen, de veranderde positie van 50 plussers.

Een model om anders te kijken naar wonen als je wat ouder wordt.

Veel 50 plussers, maar ook jongere mensen en ook gezinnen fantaseren in hun vriendenkring of met een groep gelijkgestemden over anders wonen, om in een bestendige, sociale en prettige omgeving samen te leven en ouder te kunnen worden en waar nodig op elkaar terug te kunnen vallen.

Slechts een klein aantal van deze groepen realiseert deze plannen ook echt, vaak vanuit de dagelijkse drukte, vanuit de gedachte dat vooruitschuiven nog wel kan, of omdat men zich niet oud voelt, niet oud wil voelen of geen fysieke terugval of beperking ervaart.

Tegelijkertijd denken niet alleen 50 plussers, maar ook jongere mensen meer dan ooit na over de sociale omgeving en het netwerk: kinderen wonen niet meer vanzelfsprekend in de buurt. Vanuit overheid, werkgever en zorgverzekeraar  worden signalen afgegeven meer voor zichzelf te zorgen en minder op de gevestigde voorzieningen te bouwen. Ook denken veel mensen al anders over het inkopen en laten bezorgen van diensten op een andere manier, waardoor bijvoorbeeld wonen in buitengebied of kleine kern wél een optie is.

Er is duidelijk een behoefte om de keuze voor een andere meer gemeenschappelijk gedragen leefomgeving nu te kunnen delen met gelijkgestemden en niet te wachten tot het te laat is.  Nu kiezen betekent ook anticiperen op een tijd waarin keuzes teveel te maken hebben met zorg en hulp.  

Het woningaanbod:

Voor de ouder wordende generatie wordt er vaak wel appartementachtige bewoning aangeboden in kleine projecten, maar daar gaat het om het individueel insteken in een vooraf door anderen bedacht project .50 Plussers zien grotere kernen of de stad soms als enige optie om anders te gaan wonen, in grotere kernen is meer aanbod. Daarnaast geven grotere kernen ook het gevoel dichter bij voorzieningen te zitten. De kansen van een kleine kern, of een eigen wijk, om daar,  met meer mensen samenwonend, anders te kijken naar een collectief  bereikbaar voorzieningenniveau  worden dan niet gezien. Ook zien bewoners van nieuwe, door anderen bedachte complexen hun wensen en dromen niet gerealiseerd: Bijvoorbeeld op het gebied van buitenleven, een boomgaard, een garage om te sleutelen en een boeiende logeer/kampeerplek voor jeugd/ kleinkinderen. Jongere bewoners of jonge gezinnen zien juist veel kansen op het platteland, maar hen lukt het vaak niet om bijzondere locaties op het platteland te realiseren.

Veel wijken, kleine kernen, maar zelfs ook natuurgebieden hebben onbenutte kavels, onbenutte  locaties en oude panden die geschikt zijn voor nieuwe bestemming: zowel industriële panden, verkrotte panden, te dure grote panden, oude scholen, te grote kavels en boerderijen. Met name leegstand maakt de panden negatief in de beleving van de wijken en dorpen. Door de kleine schaalgrootte van kleine kernen, maar ook in wijken hebben dit soort onbenutte panden en kavels een grote impact op het totaalbeeld. Ook zijn er panden en locaties waar groepen gelijkgestemden, bijvoorbeeld natuurliefhebbers, in wederkerigheid met de eigenaar, beheerder of omgeving woon -, en beheersfuncties  in natuurgebieden kunnen oppakken.

Het programma Jong & Belegen.

Het programma Jong & Belegen is gebaseerd op de ervaringen van BOKD en Buurtwerk Nederland met bovenstaande tendensen. Dorpen en wijken waar gewerkt wordt aan dorpsvisies, wijkplannen en dorpsontwikkelingsplannen zijn hierin een bevestigende bron.

Het programma heeft als doel:  “Een instrument en ondersteuning voor groepen bewoners te leveren die aan de slag willen met deze kansen en die zelf een meerwaarde ervaren om bij te dragen aan een vitaal en leefbare wijk of leefbaar platteland”.

Redenen van groepen inwoners om samen op te trekken kunnen heel divers kunnen zijn;         

- ontzorgen
- leegstand voorkomen,
- karakteristiek en bijzonder pand,
- reuring in het dorp houden,
- sociale verbanden versterken,
- doorstromen van kinderen, jonge gezinnen in vrijkomende woningen,
- of gewoon een levensbestendige woonomgeving creëren voor als je ouder wordt.

Hoewel de redenen dus heel divers kunnen zijn, is BOKD en Buurtwerk Nederland gebleken dat de instrumenten en procesbegeleiding die groepen nodig hebben vaak dezelfde zijn. Ook mechanismes in zo’n gezamenlijk proces met ups en downs zijn vaak dezelfde.

Het programma is opgebouwd uit een aantal stappen en is al operationeel.

Meer weten?

Kijk op de websites van BOKD of Buurtwerk Nederland, of bel:

Luit Hummel 06-22346324 of Jos Voppen 06-51346655

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.