1. Richt het sociale wijkteam samen met bewoners in
Laat bewoners meedenken en meebeslissen over de inrichting van het sociale wijkteam. Wat vinden zij de belangrijkste sociaal maatschappelijke vraagstukken in de buurt, wijk of dorp? Welke professionals hebben zij nodig om hen daarbij te ondersteunen en te coachen

2. Richt het sociale wijkteam niet probleemgericht in, maar kansgericht
Eigen kracht, samenredzaam en burgerregie zijn belangrijke uitgangspunten voor een succesvolle aanpak. Benut naast de sociale, ook de economische kansen in het gebied. Maak van het sociale wijkteam geen casuïstieknetwerk.

3. Leg de nadruk op lichte zorg, hulp en ondersteuning
Kies voor een preventieve aanpak en voorkom daarmee dure professionele hulp en zorg. Wees present, dicht op het dagelijks leven en gericht op zelfregie. Richt het sociale wijkteam in met professionals die dat in de genen hebben.

Lees meer...

COLUMN. Onze huidige complexe samenleving vraagt om samen nieuwe verbanden aan te gaan en sociale netwerken te versterken. Daar is creativiteit voor nodig. Creatieve denkers en doeners die 'out of the box' denken en buiten de lijntjes kleuren; zij maken het verschil in onze snel veranderende samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen.

Lees meer...

door Carin Roelands (www.carinroelands.nl)

Luisteren; mensen, professionals en groepen verbinden: dat is kenmerkend voor het opbouwwerk. Een bewezen werkvorm hierbij is onder meer de dialoogmethode. De dialoogmethode beoogt zowel de onderlinge betrokkenheid tussen (buurt-of wijk)bewoners als de relaties tussen bewoners, wijkprofessionals en de gemeente te versterken.

Lees meer...

Een op de drie mensen in Nederland is matig tot extreem eenzaam. Eenzaamheid hoort bij het leven. Maar wanneer het te lang duurt, kan vereenzaming optreden. Onderzoek toont aan dat chronische eenzaamheid net zo schadelijk is als vijftien sigaretten roken op een dag.

Er heerst nogal een taboe op eenzaamheid. De praktijk beschikt over te weinig kennis. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt en dat het met het organiseren van activiteiten eenvoudig op te lossen is.

Lees meer...

En daar gaan de kopjes en schoteltjes, het dienblad glijdt uit mijn handen en alles ligt op de grond. Nee, voor horeca ben ik niet geschikt. Ik kan niet eens elegant een dienblad van de keuken naar de tafel verplaatsen. Ik merk dat mijn hoofd steeds roder van kleur wordt. Al die mensen die rustig een boek uitzoeken in de bibliotheek en onze eerste klanten kijken allemaal mijn kant op. Gelukkig schieten er direct mensen te hulp. Hoofdschuddend rapen ze alles op en iemand vraagt waar ze een dweil kan vinden.

Lees meer...

Ik kom regelmatig bij welzijnsorganisaties en gemeenten die vastlopen in hun ambitie om de wijk als basis voor hun dienstverlening te nemen. Ze willen graag ‘de burger centraal’ zetten en hulpverlening ‘in de buurt’ organiseren maar hebben geen idee hoe. Laat ik onmiddellijk verklappen dat er geen pasklaar antwoord is, er is geen toverstok of magische formule. Het goed organiseren van welzijnswerk en hulpverlening in de eigen omgeving van mensen vraagt om een luisterend oor en maatwerk.

Lees meer...

Onlangs hoorde ik het prachtige verhaal over de vreemdeling die in een dorp kwam en die de bewoners daar  met een zogenaamde soepsteen uitdaagde om gezamenlijk soep te maken.  “Dat is een opbouwwerkverhaal” , dacht ik. Oftewel: een  prachtige metafoor voor het opbouwwerk. In wijken en dorpen  zijn veel latente talenten en krachten aanwezig. En bijna altijd liggen oplossingen voor ervaren problemen dicht bij huis , in de buurt zelf. Er is alleen een buitenstaander  nodig om dit boven tafel te krijgen.

Lees meer...

Leefbare wijken maken we samen, door elkaar te helpen, en te durven vragen! Daarom is platform WeHelpen zo’n goed voorbeeld van een alternatieve oplossing voor het samenwerken aan een leefbare wijk. Maar hoe kom je erachter wat er leeft in de buurt? En hoe kunnen WeHelpen en de aangesloten organisaties hierop in spelen? Reden voor de gemeente Heerenveen om het symposium ‘Stap mee en WeHelpen samen’ te organiseren. Dien Wiersma en Marleen van der Werff mochten hier voor Roeg & Roem een workshop geven. De uitkomsten delen we graag met jullie, omdat het bijzonder was om mee te maken én het ons praktische tips opleverde.

Lees meer...