vijf sterren methode in Dronten

Het vijfsterrentraject in de wijken van Dronten is succesvol afgerond.Ondersteund door drie opbouwwerkers van Buurtwerk hebben drie sterrenteams met bewoners gezocht naar de sterren in de wijk.

In huiskamergesprekken is gesproken over de volgende thema’s:

  1. Identiteit, traditie, cultuur
  2. Ontmoetingen en activiteiten, verenigingsleven en voorzieningen
  3. Op eigen kracht regelen
  4. Zorg voor elkaar
  5. Leren van elkaar

foto2 drontenMet de sterrenteams is daarna bekeken wat de wijk sterk maakt en waar de uitdagingen liggen voor bewoners, organisaties en de gemeente.

De conclusies zijn op bewonersavonden aan bewoners en wijkprofessionals op een ludieke wijze gepresenteerd.En onlangs is het eindrapport met de aanbevelingen aangeboden aan de Gemeente Dronten.

Meer weten over de vijf sterren methode? Klik dan hier voor de website.