• Optrommelen, een effectieve methode!

  • Buurtwerk. Partner in de Groene Transitie.

    Een dorpse benadering voor de groene transitie.

  • Maak een plan voor eigen buurt of wijk.

  • Buurtwerk, voor training en coaching

Goede ondersteuning maakt het verschil!

Voor dorpen en wijken die aan de slag willen met verduurzaming en energieplannen, met lokale initiatieven en met nieuw elan voor hun buurt- of dorpshuis, bieden wij ondersteuning met ervaring en methodieken die aantoonbaar effectief zijn. Onze overtuiging is dat ondersteuning op maat het verschil maakt in wijken en dorpen: de leefbaarheid verbetert, de samenhang versterkt en bewoners raken meer betrokken bij hun buurt.

Daarvoor levert Buurtwerk Nederland vakkundige projectleiders en procesbegeleiders voor dorps- en wijkprojecten. Maar ook in tijdelijke ondersteuning en vervanging van opbouwwerkers en jongerenwerkers kunnen we voorzien. Buurtwerk Nederland heeft hiervoor een groot netwerk van ervaren zelfstandige professionals.

Buurtwerk Nederland richt zich momenteel vooral op de onderstaande thema's.

De zeven thema's van Buurtwerk Nederland

Optrommelen als methodiek.

Een succesvolle aanpak om ideeën te inventariseren en medebewoners te betrekken. Inmiddels al meer dan 20 keer uitgevoerd!

Klik hier voor de website

Internationale samenwerking.

Dorpen binnen Europa, al dan niet binnen het grensgebied, werken samen en leren van elkaar.

Verdere informatie

Bestuurscoaching.

Een steuntje in de rug voor besturen van  wijk-/ dorpsorganisaties en buurt-/ dorpshuizen, vooral ook na corona.

Verdere informatie

Coaching opbouwwerk en jongerenwerk.

Methodisch werken en  vergroten van de kwaliteit, specifiek voor deze werksoorten en voor welzijnsteams.

Verdere informatie

Dorpszorg, dorpscoöperaties en de inclusieve samenleving.

Alle bewoners in  de buurt of wijk een plek geven en volwaardig mee te laten doen.

Verdere informatie

Jong & Belegen. nieuwe woonvormen.

Hoe jong  en oud kunnen samenwerken aan gezamenlijke woonvormen in de toekomst.

Verdere informatie

Wil je werken voor Buurtwerk?

feather 3

Contact met Buurtwerk?

feather 3

Ontvang onze gratis nieuwsbrief

feather 2

Copyright (c) Buurtwerk Nederland | Deze website is ontwikkeld door 2cvaz-webdesign
Designed by themescreative.com